References Consulting

Ing. Martin Paštika, MBA 
Chairman of the Board of Directors

See reference letter.

Jurja Svorc
Head of Turkish Division

See reference latter.

Ing. Peter Siroťák 
Member of the Board, Chief Financial Officer

See reference letter.

References Energy

Proje: Buhar Kazanı Tasarımı ve Üretimi, Považský cukor a.s.

Nihai müşteri olan Považský cukor a.s için, buhar çıkışı 20 t/s, çıkış basıncı 38 bar g ve kızgın buhar sıcaklığı 445°C olan bir buhar kazanına ait basınç elemanlarının geliştirilmesi, tasarımı ve üretimi işi. Projeye konu olan buhar kazanı, tek basınçlı, çift domludur ve doğal gazın dönüştürülmesi, besleme suyunun kullanılmasıyla yakma havasının önceden ısıtılması, kazan gövdesinde bulunan duman bacası ve buhar kondansatörünün devirdaimi, buharın nominal kızgınlığı, neredeyse buhar çıkışının %50’sinin üzerine ulaşmaktadır. Buhar kazanı, %94.9 etkililiğe ulaşması önerilmekte olup, parametreler, operasyon sırasında ve yapılan garanti testlerinin bir parçası olarak onaylanmaktadır. 

Proje: Rejeneratif kazana ait boru hatlarının tasarım ve inşaatına dair dokümantasyon, Bukocel a.s

Nihai müşteri olan Bukocel, a.s için 75 t/s buhar çıkışlı rejeneratif kazanın yanma odasına yakma havası tedarikinin yeniden yapılandırılmasına dair geliştirme, tasarım ve inşaat dokümantasyonu.  Yanma odasına ikincil nozüllerin eklenmesini içeren hava kanallarının yeniden yapılandırılması, böylelikle yakma sürecinin ve baca ısısının yönetiminin dikey kesitte geliştirilmesini içerir. İş emri; birincil, ikincil ve üçüncül yakma havasının yeni kanal rotalarına ait tasarımı ile rejeneratif kazanın tutuşturma ve stabilizasyon brulörlerine tedariki de içermektedir.  

Proje: 2x15 MWe kömür yakıtlı elektrik santrali ve madenlerin inşaatı, Adularya a.s

Fizibilite çalışmalarından başlayarak, Česká exportní bankası ve EGAP sigorta şirketi aracılığıyla yapılan finansman ve sigortanın hazırlığına ve Mühendislik Tedarik ve İnşaat Sözleşmesinin imzalanmasına kadar tüm aşamaları içeren proje hazırlığı. Bu proje, ČEB bankası tarafından şimdiye dek finanse edilen en büyük projelerden biridir ve projenin toplam hacmi 500 Milyon Avro’nun üzerindedir.   Anahtar teslim elektrik santrali için ana teknoloji tedarikçisi Çek Cumhuriyeti’nde kâin VPE a.s; madencilik teknolojisi tedarikçisi Çek Cumhuriyeti’nde kâin Ferrit a.s adlı şirketlerdir. Günümüzde, proje, soğuk testler, sıcak testler ve senkronizasyon testlerinin de yapıldığı nihai aşamaya gelmiştir.