Yatırım

Group V4'ün Yatırım Projeleri

İnşaat yatırımlarından söz etmek gerekirse, V4 Grup, yenilenebilir kaynaklar kullanarak projeler üretmektedir, diğer bir deyişle elektrik santrallerini biyoyakıt ve biyogaz tesislerine dönüştürmektedir. Biyoyakıtlı enerji santralleri ve biyogaz istasyonlarının geliştirilmesi işi, olanakların araştırılmasından tutun da, bir finansal modelin uygulanmasına kadar, proje dokümantasyonunun, inşaatın ve tesisin fiili operasyonunun tüm gerekli süreçlerini kapsamaktadır. Elektrik santrallerinin biyoyakıt tesislerine dönüştürülmesinde, son teknoloji ekipmanlar kullanılarak biyoyakıtın atık yakımı konveksiyonu ile biyoyakıtın gazifikasyonu işlemleri uygulanır. V4 Grubunun geliştirdiği biyogaz istasyonlarında, güvenilir ve yüksek verimli ekipmanlar tedarik eden ünlü şirketlerin know-how bilgilerinden ve deneyimlerinden faydalanılmaktadır. 

Epsilon Investment s.r.o.

Epsilon Investment s.r.o. (Epsilon Yatırım), genel merkezi Bratislava kentinde bulunan bir yatırım ortaklığıdır.

Gelişim ve enerji sektörlerinde, daha küçük ve orta ölçekli yatırım olanaklarına odaklanmış bulunuyoruz. İlk yatırım hedefimiz Banská Bystrica kentinde uygulanmaktadır. Bu kent, aile evleri ve az katlı binalar inşa etmek üzere bir mahalle oluşturmaya çalıştığımız yerdir. Arazi, kentin Arazı Kullanım Planına dahil edilmiş olup, kamu hizmet ağları hali hazırda yapım aşamasındadır. 

LEGENDA

Hazırlanan Projeler

Nominal çıkışı 1.6 MWe olan biyogaz istasyonunun kurulumuna dair geliştirilmiş bir proje mevcuttur. Güç (elektrik) üretimi, 2x800 kW çıkışa sahip iki adet yanmalı motorla sağlanmaktadır. Biyogaz istasyonu, yaklaşık 10.000 hektar büyüklüğünde büyük bir çiftlik için kurulacaktır.

Biyogaz istasyonu tam kapasite ile çalışır çalışmaz, hayvan ve bitkilere dair taban üretiminin büyük bölümü söz konusu çiftlik üzerinden yapılacak ve tedarik edilecektir. Biyogaz istasyonunun atık ısısı çiftliğe geri tedarik edilecek ve burada ısınma ve teknolojik amaçlar için kullanılacaktır. Biyogaz istasyonundan harcanan biokütle, çiftliğin bitki üretiminde gübre ya da kompost olarak kullanılacaktır. Biyogaz istasyonunun teknolojisi, ortak ekipmanlarla sağlanmakta ve bu teknoloji, hammaddelerin ve ürünlerin giriş çıkışlarına dair maksimum kullanım sağlamaktadır.