O nás

ATO Energy s.r.o. je inžiniersko-dodávateľská firma v oblasti energetiky so sídlom v Leviciach.Špecialisti tímu s  praxou nad 20 rokov v oblasti energetiky realizovali diela od ponukového konania až po odovzdanie diela. ATO Energy s.r.o. je súčasťou skupiny spoločností Group V4. ATO Energy s.r.o. tvorí v skupine článok, ktorý dopĺňa komplexnosť riešenia pre zákazníka od koncepčného inžinieringu, cez realizačný projekt až po výrobu, ktorá je zastrešená spoločnosťou BPP Energy s.r.o. Službami, ktoré spoločnosť poskytuje, dosahuje potrebnú bezpečnosť a požadovanú kvalitu zariadení,ktorá je potrebná na stabilnú výrobu elektrickej a tepelnej energie.

 

Služby

Poskytuje:  

  • služby pre konvenčné a obnoviteľné zdroje energie
  • optimalizácie elektrárenských procesov a zariadení 
  • jednotlivé dodávky zariadení

Medzi ďalšie hlavné aktivity firmy ATO Energy s.r.o. patria: 

Poradenstvo

• Technické analýzy a optimalizácia riešenia pre zákazníkov prevádzkujúcich elektrárne

• Tepelno-bilančné zhodnotenie elektrární a hlavných zariadení

• Návrh optimalizácie s ohľadom na akceptovanú návratnosť možného riešenia

• Návrh riešení s minimálnym environmentálnym zaťažením v zhode splatnou legislatívou

• Štúdie vykonateľnosti

• Ekonomické a technické posúdenie investičnej výstavby prípadne rekonštrukcie časti elektrárne v zmysle požiadaviek zákazníka.

• Vypracovanie citlivostnej analýzy vybraných majoritne ovplyvňujúcich faktorov finančný tok.

• Poradenská činnosť v oblasti energetiky zahŕňa podporu zákazníka formou inžinierskej činnosti voči úradom a ostatným autoritám.

• Návrh tendrovej dokumentácie a konzultačná činnosť s podporou počas kontraktačných negociácií.

Technológie

• Návrh zariadení

• Tepelno-bilančné výpočty, aerodynamické a hydrostatické výpočty parných, vodných, plynných systémov, stechiometrické výpočty plynných, kvapalných a pevných palív.

• Vývoj nových zariadení (kotlov, kotlov na odpadné teplo, rúrkových výmenníkov tepla, atď.)

• Vývoj a návrh zariadení, najmä horúcovodných a parných kotlov s  výkonovými parametrami do 50 MWth.

• Návrh spalinových výmenníkov tepla,

• Návrh rúrkových výmenníkov tepla

• Návrh potrubných systémov

• Návrh dopravných systémov sypkých materiálov

• Vývoj nových elektrání

• Koncepčný návrh nových elektrární s konverziou uhlia, plynných a kvapalných palív

• Koncepčný a základný inžiniering, realizačný projekt a výrobno-montážna dokumentácia zariadení ako kotle, výmenníky; vodné, parné, spalinové, plynové, potrubné trasy, doprava sypkých materiálov.

• Dodávka zariadení

• Dodávka tlakových a netlakových častí kotlov, výmenníkov, technologických častí elektrárne.

• Dodávka hál a budov pre technologické zariadenia elektrárne., odávka zariadenia staveniska

Prevádzka

• Modernizácia existujúcich elektrární

• Rekonštrukcie existujúcich kotlov, a ich tlakových častí

• Optimalizácia spaľovania parných a horúcovodných kotlov

• Minimalizácia environmentálneho zaťaženia okolia

• Riešenia pre zvýšenie účinnosti existujúcich elektrární

• Zvyšovanie účinnosti kotlov pomocou optimalizácie spaľovania

• Re-design vodného, spalinového a vzduchového traktu.

• Využitie nízkopotenciálneho tepla na výrobu elektrickej energie

Referencie

Realizačný projekt spaľovania SOG a CNCG plynov

Bukocel, a.s., Hencovce 2016

Výrobná dokumentácia pece na spaľovanie CNCG a SOG plynov

Bukocel, a.s., Hencovce 2016

Základný inžiniering na využitie odpadného tepla zo spaľovacích motorov s výkonom 4,99 MWe

RENETEH, Ogulin 2016

Štúdia vykonateľnosti pre elektráreň s elektrickým výkonom 6,25 MW

Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď 2016

Vývoj a návrh parného kotla s výkonom 20 t/h

Považský cukor a.s., Trenčianska teplá 2015

Výroba parného kotla s výkonom 20 t/h

Považský cukor a.s., Trenčianska teplá 2015

Konštrukčno-výrobná dokumentácia spalinovodov s priemerom 2,2 m za splyňovacou jednotkou

Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom 2015

Návrh a konštrukčno-výrobná dokumentácia vzduchovodov regeneračného kotla RK3 s parným výkonom 75 t/h

Bukocel, a.s., Hencovce 2015

Kontakt

Miroslav Lepies

Vice Chairman of the Board, Partner

Miroslav Lepies je zodpovedný za investície a kontrakty v sektore energetiky. Vyštudoval odbor inžinierstva termálnej energie na Fakulte inžinierstva Slovenskej technickej univerzity. Jeho kľúčové kvalifikácie sú ''technológ, strojný inžinier v stavebníctve, strojárstve a príprave technickej dokumentácie, umiestnenie a projektovanie elektrární. Má skúsenosti zo Slovenska, Turecka, Litvy, Českej republiky, Kuby, Vietnamu, Holandska, Chorvátska. Hovorí anglicky, rusky, nemecky, slovenska a česky.

+421 917 521 713

ATO Energy s.r.oAdresa: Muškátová 1
934 01
Levice Slovensko

+421 917 521 713