Investujte s nami

Sme moderná a dynamická skupina pôsobiaca v oblasti energetiky, poradenstva a investícií.

Naše spoločnosti

Poradenstvo

Naše poradenské firmy zastrešia všetky vaše požiadavky, čo sa týka zakladania a etablovania firiem na trhoch krajín V4 a v Turecku.

Naše spoločnosti

Energetika

V oblasti energetiky poskytujeme komplexné služby od inžinieringu a realizačných projektov až po dodávky a výrobu.

Naše spoločnosti

Investície

V oblasti Private Equity sa zameriavame na sektory real estate a energetické zdroje do veľkosti 10 MW.

O spoločnosti

Group V4 je strategickým obchodným partnerom pre dodávateľov, subdodávateľov a výrobcov vstupujúcich alebo expandujúcich na trhy krajín V4 alebo Turecka.

Skupina GroupV4 bola založená v roku 2015. Naším cieľom bolo vytvoriť synergiu a zastrešiť jednotlivé spoločnosti.

Dlhoročné skúsenosti nášho tímu sú jedným zo základných pilierov skupiny Group V4. K našim zákazníkom máme veľmi individuálny prístup a snažíme sa im poskytnúť vždy tie najlepšie riešenia. 

Peter Sabol, partner Group V4