O nás

Group V4 - moderná a dynamická skupina

Sme moderná a dynamická medzinárodná skupina spoločností pôsobiaca v oblasti energetiky, poradenstva a private equity na Slovensku, v krajinách V4 a Turecku. Vznikli sme v roku 2015 zastrešením a vytvorením synergie medzi spoločnosťami v oblasti energetiky, poradenstva a private equity.       

Group V4 je strategickým obchodným partnerom pre dodávateľov, subdodávateľov a výrobcov vstupujúcich alebo expandujúcich na trhy krajín V4 alebo Turecka. Naši partneri pôsobia v odvetví energetiky, baníctva, strojárstva a stavebníctva. 

Naša vízia, ciele a hodnoty

Našou víziou je stať sa úspešným kľúčovým partnerom pre našich klientov pri poskytovaní vysokokvalitných služieb a nadčasových riešení. Našim cieľom je neustále zlepšovanie našich služieb, lokálna podpora naším partnerom a spoločníkom a vytváranie podmienok pre profesionálny rast našich zamestnancov. Kvalita, zodpovednosť, transparentnosť, poctivosť a bezúhonnosť predstavujú naše hodnoty. 

Dlhoročné skúsenosti nášho tímu sú jedným zo základných pilierov skupiny Group V4.

Partneri Group V4

Peter Sabol, BA

Chairman of the Board, Partner

Peter Sabol strategicky riadi projekty V4 a je tiež zodpovedný za celkovú stratégiu firmy. Vysokoškolské vzdelanie získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po ukončení štúdií pôsobil v Istanbule ako finančný správca, neskôr ako senior konzultant v IMPAC Európa v stredoeurópskom regióne. Od roku 2004 pôsobil ako Obchodný poradca Slovenskej republiky v Ankare v Turecku. V roku 2007 založil spoločnosť V4 Energy ako prvú zo skupiny súčasnej Group V4.

+90 532 652 8333

Miroslav Lepieš, BA

Vice Chairman of the Board, Partner

Miroslav Lepieš je zodpovedný za investície a kontrakty v sektore energetiky. Vyštudoval odbor inžinierstva termálnej energie na Fakulte inžinierstva Slovenskej technickej univerzity. Jeho kľúčové kvalifikácie sú: technológ, strojný inžinier v stavebníctve, strojárstve a príprave technickej dokumentácie a umiestnenie a projektovanie elektrární. Má skúsenosti zo Slovenska, Turecka, Litvy, Českej republiky, Kuby, Vietnamu, Holandska, Chorvátska. Hovorí anglicky, rusky, nemecky, slovenska a česky.

+421 917 521 713

Serdar Yaylalı, İstanbul

Member of the Board, Partner

Serdar Yaylalı je zodpovedný za rozvoj podnikania skupiny Group V4 v Turecku a okolitých krajinách. Je absolventom Fakulty vied a písma, odbor anglický jazyk a literatúra, kde získal bakalársky titul. Magisterské štúdium dokončil v odbore Medzinárodného obchodu a financií. Pôsobil ako špecialista zahraničného obchodu a špecialista obchodného rozvoja v popredných spoločnostiach. Ďalej pokračoval v Czech Trade Istanbul Office ako obchodný poradca. Je jedným zo spoluzakladateľov V4 Group.

+90 533 683 5501

Serkan Toker, Ankara

Managing Partner, CPA

Serkan Toker je finančný riaditeľ skupiny Group V4. Je absolventom Anadolu University School of Economics v odbore Verejné financie. Pôsobil na pozíciach ako účtovník a účtovný špecialista v popredných spoločnostiach v rokoch 2003 až 2011. V skupine Group V4 sa začal angažovať k začiatku roka 2011 a v roku 2015 sa stal riadiacim partnerom spoločnosti V4 Consulting. Licenciu Certified Public Accountant (CPA) získal v roku 2016.

+90 530 969 5939

Radoslav Rančík, BA

Obchodný Riaditeľ, Partner

Radoslav Rančík je zodpovedný za komunikáciu so zákazníkmi, požiadavky a priania, ako aj za všetok predaj v rámci GroupV4. Má bakalársky titul v odbore komunikácia na Saint Cloud State University v Minnesote v USA. Je to bývalý profesionálny hráč basketbalu, ktorý strávil väčšinu svojej kariéry v Európe. Radoslav hovorí anglicky, srbsky, slovensky a česky.

+421 910 150 069