Investície

Investičné projekty skupiny Group V4.

V rámci investičnej výstavby Gropu V4 developuje projekty s využitím obnoviteľných zdrojov. Jedná sa o elektrárne s konverziou biomasy a bioplynu. Development biomasových elektrární a bioplynových staníc tvoria činnosti od vyhľadania príležitosti, aplikácie finančného modelu, cez potrebné fázy projektovej dokumentácie, výstavbu, až po prevádzkovanie samotnej elektrárne. Pri elektrárňach s konverziou biomasy sa jedná o konvekčné spaľovanie biomasy resp. splyňovanie biomasy s použitím moderných technológií. Bioplynové stanice developované Group V4 využívajú znalosti a skúsenosti renomovaných firiem, ktoré dodávajú spoľahlivé zariadenia s vysokou účinnosťou.

Epsilon Investment s.r.o.

Epsilon Investment s.r.o., je investičná spoločnosť so sídlom v Bratislave. 

Zameriavame sa na menšie a stredné investičné príležitosti v oblastiach rozvoja a energetiky. Prvý investičný zámer sa v súčasnosti realizuje v meste Banská Bystrica, kde rozvíjame územie na výstavbu rodinných domov a nízkopodlažných budov. Pozemok je zahrnutý do územného plánu mesta a v súčasnej dobe sa budujú inžinierske siete. 

 

LEGENDA

Pripravované projekty

Jedným z developovaných projektov je inštalácia bioplynovej stanice s menovitým elektrickým výkonom 1,6 MWe. Výrobu elektrickej energie zabezpečia dva spaľovacie motory s výkonom 2x800 kW. Bioplynová stanica bude inštalovaná pre farmu s rozlohou 10 000 ha. Substrát zo živočíšnej a rastlinnej výroby bude dodávaný z farmy v plnej kapacite bioplynovej stanice. 

Odpadné teplo z bioplynovej stanice bude dodávané späť na farmu, pričom bude použité na vykurovanie a pre technologické účely. Separát z bioplynovej stanice bude používaný v rastlinnej výrobe farmy na hnojenie resp. kompostovanie. Technológia bioplynovej stanice s pridruženými zariadeniami zabezpečí maximálne využitie vstupných a výstupných surovín a produktov.