Energetika

Komplexné riešenia v oblasti energetiky.

Dopyt po energiách sa neustále zvyšuje. Preto je potrebné, aby boli energie využívané efektívne a s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Riešením sú obnoviteľné zdroje energie.

Group V4 zabezpečuje komplexné riešenia pre zákazníkov od inžinierskej a projekčnej činnosti cez dodávky a výrobu pre energetický sektor. Inžiniersku a projektovú činnosť zastrešuje ATO energy s.r.o. BPP Energy s.r.o sa zaoberá výrobou tlakových a netlakových častí a V4 Energy zastupuje najsilnejšie spoločnosti z Čiech a Slovenska v Turecku. 

GroupV4 naše - spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 2010 v Turecku. Jej cieľom je byť v Turecku solution partner pre spoločnosti z Česka a Slovenska. Chce podporovať značku Made in Czechoslovakia a nadviazať na dlhodobú históriu a tradíciu energetického sektora v Čechách a na Slovenku. Na tureckom trhu v súčasnosti spolupracuje s najsilnejšími spoločnosťami z tohto regiónu. Partnermi sú spoločnosti ako ŠKODA PRAHA, SES TLMAČE, ZAT, BRUSH, ZVVZ GROUP, ENVIRME, MODRANY POWER a ďalšie.

Dodávateľsko-inžinierska spoločnosť v energetickom sektore so sídlom v Leviciach na Slovensku. Medzi jej hlavné činnosti patrí poradenstvo - štúdie uskutočniteľnosti a technické analýzy projektov. Ďalšou oblasťou sú dodávky a dizajn zariadení a technológii pre elektrárne a v neposlednom rade riešenia pre zvýšenie účinnosti  existujúcich elektrární a ich modernizácie.

Spoločnosť je nezávislý výrobca tlakových častí pre kotle a kotlové časti v energetike. Bola založená v roku 2011 a nadväzuje na dlhodobú tradíciu výroby kotlov v Brne. Výrobné priestory spoločnosti sú v Zakřanoch, 15km od Brna v Českej republike. Dodáva membránové steny, hadovité systémy, ekonomizéry, prehrievače, prihrievače a vertikálne a horizontálne typy HRSG.