Referencie Poradenstvo

Ing. Martin Paštika, MBA
Chairman of the Board of Directors

Pozrieť referenčný list

Jurja Svorc
Head of Turkish Division

Pozrieť referenčný list

Ing. Peter Siroťák
Member of the Board, Chief Financial Officer

Pozrieť referenčný list

Referencie Energetika

Projekt: Návrh a výroba parného kotla, Považský cukor a.s.

Vývoj a návrh, výroba tlakových častí parného kotla s parným výkonom 20 t/h, tlakom pary na výstupe 38 bar g a teplotou prehriatej pary 445°C pre konečného zákazníka Považský cukor a.s.. Parný kotol je jednotlaký, dvojbubnový, s konverziou zemného plynu, s ohrievačom spaľovacieho vzduchu pomocou napájacej vody, recirkuláciou spalín a chladičom pary v kotlovom telese, pričom menovité prehriatie pary kotol dosuhuje už pri 50% parnom výkone. Parný kotol je navrhnutý s účinnosťou 94,9%, ktorého parametre boli potvrdené počas garančného testu i počas prevádzky. 

Projekt: Návrh a konštrukčno-výrobná dokumentácia vzduchovodov regeneračného kotla, Bukocel a.s.

Vývoj, návrh, konštrukčno-výrobná dokumentácia rekonštrukcie prívodu spaľovacieho vzduchu do spaľovacej komory regeneračného kotla s parným výkonom 75 t/h pre konečného zákazníka Bukocel, a.s. Rekonštrukcia vzduchovodov sa týka doplnenia sekundárnych dýz do priestoru spaľovacej komory, čím sa zlepšil proces spaľovania a riadenia teplôt spalín vo vertikálnom priereze. Rozsah dodávky obsahuje návrh nových vzduchovodných trás pre primárny, sekundárny a terciálny spaľovací vzduch, vrátane prívodu do zapaľovacích a stabilizačných horákov regeneračného kotla.

Projekt: Uholná Elektráreň 2x145 MWe a výstavba bane, Adularya a.s.

Príprava projektu od fázy štúdie uskutočnitelnosti, prípravi financovania a poistenia cez Českú Exportnú Banku, poistenia EGAP až po podpis EPC kontrakt. Jedná sa o jeden z najväčších projektov financovaných z ČEB. Celkový objem projektu presiahol výšku 500 milionov EUR. Hlavnými dodávatelmi technologie na elektrárne na klúč je VPE a.s, Česká republika a baníckej technológie je Ferrit a.s, Česká republika. V súčastnosti je projekt v záverečnej fáze studených skúšok, teplých skúšok a synchronizacie.