Poradenstvo

V oblasti poradenstva poskytujeme služby pre spoločnosti z krajín V4, ktoré sa chcú presadiť v Turecku.

 

Hlavnú oblasť nášho podnikania predstavuje daňové a obchodné poradenstvo. Náš skúsený tím poskytuje zákazníkom komplexné služby, ktorými im pomáha v čo najväčšej miere ušetriť náklady a zjednodušiť operatívu v tomto teritóriu. 

GroupV4 naše spoločnosti

V4 Consulting je poradenská spoločnosť založená v roku 2007 so sídlom v tureckej Ankare. Služby, ktoré poskytujeme siahajú od analýz trhu, zakladania spoločností až po obchodné poradenstvo v oblasti učtovníctva, manažmentu, pracovných a pobytových povolení, daňového poradenstva a iných. 

Naším cieľom je pomôcť firmám etablovať sa na tureckom trhu a vytvárať im podmienky na dlhodobý rozvoj.

Poradenská a účtovnícka spoločnosť, ktorá poskytuje služby Certified Public Accountant - verejného certifikovaného učtovníka. Tieto služby zahŕňajú nezávislý audit, daňové poradenstvo, management účtovníctva, mzdové účtovníctvo a iné.

Spoločnosť vytvoril v roku 2012 ekonomický expert s viac ako 25 ročnými skúsenosťami (Ing.) Sahir Keskin, s ktorým skupina Group V4 dlhodobo spolupracuje. 

Plesab s.r.o. je obchodno poradenská spoločnosť so sídlom v Bratislave. Vznikla v roku 2006 a za 10 rokov pôsobenia na trhu spolupracovala na viacerých veľkých projektoch v Turecku a na Slovensku. 

Okrem poradenstva ohľadom etablovania sa na turecký trh pre spoločnosti z krajín V4, poskytujeme aj služby zakladania spoločností, učtovníctva, poskytovania sídla a pracovné a pobytové povolenia na Slovensku. 

Povedali o nás

V4 Consulting je našim dlhodobým partnerom na území Turecka v oblasti účtovníctva a poradenstva. Má odborníkov, ktorí sú schopní vyriešiť požiadavky v oblasti účtovných služieb, DPH a dane z príjmu právnických osôb v Turecku. Určite odporúčame V4 Consulting ako poskytovateľa služieb pre zahraničné firmy, ktoré uvažujú o vstupe turecký trh.

Ing. Martin Paštika, MBA SES Tlmače

Podpora V4 Consulting v tureckom trhu skutočne zlepšila kompetencie našej práce v tejto oblasti. Veľmi si vážime ich profesionalitu a hlboké znalosti administratívnych požiadaviek. O spoluprácu s V4 Consulting určite požiadame aj do budúcna a veľmi odporúčame túto spoločnosť pre zahraničných investorov v Turecku.

Juraj Svorc, FERRIT s.r.o.

Máme v pláne pokračovať v dlhodobom partnerstve s V4 Consulting. S tímom expertov na podporu pre administratívne procesy a účtovné služby, môžeme s istotou odporúčať služby V4 Consulting pre akúkoľvek zahraničnú spoločnosť, ktorá chce vstúpiť na turecký trh.

Ing. Peter Siroťák, METRANS, a.s.

Spolupráca s V4 Consulting je značne užitočná, najmä čo sa týka poradenstva v oblasti účtovníctva a daňovníctva v Turecku. Máme v pláne v tejto spolupráci pokračovať a vďaka ich expertom špecializujúcim sa na administratívne procesy a poradenské služby vieme V4 Consulting s istotou odporučiť akejkoľvek firme, ktorá v budúcnosti plánuje vstup na turecký trh.

Jiří Jindra, Doosan Škoda Power

Napíšte nám